آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه مسکن و شهرسازی استان بوشهر

مناقصه تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی و هنری جم با برآورد 7644611577 ریال ...

تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی و هنری جم با برآورد 7644611577 ریال و مدت پیمان هجده ماه

شماره آگهی : 10-86

تاریخ انتشار در وب سایت : 1387/01/14

مهلت خرید اسناد : ده روز پس از نشر این فراخوان

مهلت ارسال مدارک : 14 روز پس از آخرین روز دریافت استعلام

میزان سپرده : 29500000 ریال

آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای طرحهای عمرانی این سازمان اتاق شماره شانزده

آدرس ارسال مدارک : بوشهر خ رئیسعلی دلواری سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر

توضیحات : آگهی فراخوان عمومی نوبت دوم

رسانه منتشر کننده : اطلاعات - تهران

كد آرياتندر : 87011470645

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی و هنری جم با برآورد 7644611577