مناقصه تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی و هنری جم با برآورد مسکن و شهرسازی استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مسکن و شهرسازی استان بوشهر

شماره آگهی ۱۰-۸۶
کد آریاتندر : ۸۷۰۱۱۴۷۰۶۴۵
انتشار : ۱۳۸۷/۰۱/۱۴
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی و هنری جم با برآورد ۷۶۴۴۶۱۱۵۷۷ ریال و مدت پیمان هجده ماه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۹۵۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از نشر این فراخوان
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از آخرین روز دریافت استعلام
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای طرحهای عمرانی این سازمان اتاق شماره شانزده
آدرس ارسال مدارک : بوشهر خ رئیسعلی دلواری سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : آگهی فراخوان عمومی نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن