آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

مناقصه خرید 1- انواع تجهیزات شبکه شامل (سکسیونر، سکشن لایزر، اتوریکلوزر) به ...

خرید 1- انواع تجهیزات شبکه شامل (سکسیونر، سکشن لایزر، اتوریکلوزر) به تعداد نه عدد

شماره آگهی : 312/87

تاریخ انتشار در وب سایت : 1387/01/15

مهلت خرید اسناد : 25/01/1387

مهلت ارسال مدارک : 01/02/1387

تاریخ بازگشائی پاکات : ده صبح مورخ 01/02/1387

مبلغ خرید اسناد : 100.000 ریال به حساب سپهر 0101806120009 نزد بانک صادرات شعبه طالقانی بجنورد

میزان سپرده : 43.000.000 ریال به حساب سیبا 0100956900005 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بجنورد

آدرس خرید اسناد : بجنورد، انتهای خ طالقانی غربی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

آدرس ارسال مدارک : بجنورد انتهای خ طالقانی غربی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی (امور پشتیبانی- بازرگانی) صندوق پستی 1673

سایت اینترنتی : http://www.nkedc.com

توضیحات : آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

رسانه منتشر کننده : خراسان - مشهد

كد آرياتندر : 87011570690

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
خرید 1- انواع تجهیزات شبکه شامل (سکسیونر، سکشن لایزر، اتوریکلوزر)