سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات موتوری شهرداری اهواز

کد آریاتندر : ۸۷۰۳۰۷۸۶۵۳
انتشار : ۱۳۸۷/۰۳/۰۷
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : تامین نیروی انسانی حمل زباله و رفت و روب ناحیه سه منطقه هشت شهرداری با مبلغ اولیه ۴۱۸۵۸۶۴۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۹۲۹۳۲۰۰ ریال به حساب ۹۱/۲۱۰۱۷۶۰
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خدمات موتوری واقع در سه راهی تپه جنب ترمینال شرق
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۱-۲۲۸۹۶۹۰ -
- http://
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین نیروی انسانی حمل زباله و رفت و روب خدمات موتوری شهرداری اهواز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )