سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

شماره آگهی ۲/۸۷
کد آریاتندر : ۸۷۰۳۰۷۸۷۲۹
انتشار : ۱۳۸۷/۰۳/۰۷
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : امور خدمات سرویس های اباب و ذهاب خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد کل مبلغ پیشنهادی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۲/۰۳/۱۳۸۷
تاریخ ارسال مدارک : ۲۸/۰۳/۱۳۸۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۹/۰۳/۱۳۸۷ ساعت نه صبح
آدرس خرید اسناد : کرج حصارک خ شهید بهشتی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۶۱-۴۵۰۲۸۴۴ -
- http://www.rvsri.ir
توضیحات : آگهی مناقصه یک مرحله ای
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه امور خدمات سرویس های اباب و ذهاب خود موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )