سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات اردبیل

شماره آگهی ۳۷/۸۷
کد آریاتندر : ۸۷۰۵۱۴۱۸۲۸۸
انتشار : ۱۳۸۷/۰۵/۱۴
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری سوئیچ دیجیتال و سیستم تغذیه نیرو مراکز بعثت و حافظ و ریموت آن با سایر مراکز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۴۷۹۰۸۱۰۰۰۲ نزد بانک ملی شعبه خ امام اردبیل / سپرده شركت در مناقصه ۱۴۶۸۰۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۴۷۹۰۸۰۵۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه خ امام اردبیل
تاریخ دریافت اسناد : پس از چاپ آگهی نوبت دوم به مدت هفت روز کاری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از آخرین مهلت فروش اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اردبیل خ جمهوری میدان مخابرات ساختمان شرکت مخابرات استان طبقه دوم
آدرس ارسال مدارک : اردبیل خ جمهوری میدان مخابرات ساختمان شرکت مخابرات استان طبقه همکف دبیرخانه
۰۴۵۱-۳۳۶۳۲۱۶ تلفن ۰۴۵۱-۳۳۶۳۵۵۵ فکس
- ایمیل http://www.ardabiltelecom.ir وب سایت
توضیحات : آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن