سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای یزد

کد آریاتندر : ۸۷۱۰۲۲۴۶۵۲۳
انتشار : ۱۳۸۷/۱۰/۲۲
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی شامل خدمات نظافت، پذیرایی و تشریفات، نقلیه و... با برآورد ۴,۱۱۳,۴۴۹,۱۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۱۴۴ بانک صادرات شعبه آب منطقه ای / سپرده شركت در مناقصه ۱۵۸۰۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۳۰/۱۰/۱۳۸۷
تاریخ بازگشایی پاکات : نه صبح مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷
آدرس خرید اسناد : یزد ، بلوار دانشجو خ استاندارد
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی شامل خدمات نظافت، آب منطقه ای یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )