سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اتوبوسرانی قم و حومه

کد آریاتندر : ۸۸۰۲۲۴۸۱۲۷
انتشار : ۱۳۸۸/۰۲/۲۴
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : تعدادی از اتوبوسهای درونشهری خود را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : قم بلوار شهید خداکرم جنب ترمینال مسافربری
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۵۱-۶۶۴۲۸۰۰ -
- http://
توضیحات : نوبت دوم
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تعدادی از اتوبوسهای درونشهری خود را به شرکت های اتوبوسرانی قم و حومه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )