سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شبکه بهداشت شماره سه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کد آریاتندر : ۸۸۰۱۱۹۶۰۸۰۱
انتشار : ۱۳۸۸/۰۱/۱۹
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : کلیه امور خدمات عمومی خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : هفت روز از تاريخ درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : انتهای خ آخوند خراسانی ۲۴
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://CTF.MUMS.AC.IR
توضیحات : نوبت دوم
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه کلیه امور خدمات عمومی خود شبکه بهداشت شماره سه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )