سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

شماره آگهی ۲۲-۸۸
کد آریاتندر : ۸۸۰۳۱۲۱۲۷۶۳
انتشار : ۱۳۸۸/۰۳/۱۲
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : قطعات پایانه راه دور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۹۰۰۰۶ بانک ملی شعبه برق منطقه ای فارس / سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۹۹۰۱۱ نزد بانک ملی شعبه برق منطقه ای فارس
تاریخ دریافت اسناد : ۱۸/۰۳/۱۳۸۸
تاریخ ارسال مدارک : ۲۷/۰۳/۱۳۸۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۷/۰۳/۱۳۸۸ ساعت نه صبح
آدرس خرید اسناد : شیراز ، خیابان زند ، نبش خیابان فلسطین
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۱-۲۳۳۰۰۳۱-۹ -
[email protected] http://www.frec.co.ir
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه قطعات پایانه راه دور  برق منطقه ای فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )