آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

مناقصه قطعات پایانه راه دور ...

قطعات پایانه راه دور

شماره آگهی : 22-88

تاریخ انتشار در وب سایت : 1388/03/12

مهلت خرید اسناد : 18/03/1388

مهلت ارسال مدارک : 27/03/1388

تاریخ بازگشائی پاکات : 27/03/1388 ساعت نه صبح

مبلغ خرید اسناد : 300.000 ریال به حساب 90006 بانک ملی شعبه برق منطقه ای فارس

میزان سپرده : 200.000.000 ریال به حساب 99011 نزد بانک ملی شعبه برق منطقه ای فارس

آدرس خرید اسناد : شیراز ، خیابان زند ، نبش خیابان فلسطین

تلفن : 0711-2330031-9

پست الکترونیک : [email protected]

سایت اینترنتی : http://www.frec.co.ir

رسانه منتشر کننده : ایران - تهران

كد آرياتندر : 88031212763

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
قطعات پایانه راه دور