مناقصه قطعات پایانه راه دور برق منطقه ای فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

شماره آگهی ۲۲-۸۸
کد آریاتندر : ۸۸۰۳۱۲۱۲۷۶۳
انتشار : ۱۳۸۸/۰۳/۱۲
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه قطعات پایانه راه دور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۹۰۰۰۶ بانک ملی شعبه برق منطقه ای فارس / سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۹۹۰۱۱ نزد بانک ملی شعبه برق منطقه ای فارس
تاریخ دریافت اسناد : ۱۸/۰۳/۱۳۸۸
تاریخ ارسال مدارک : ۲۷/۰۳/۱۳۸۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۷/۰۳/۱۳۸۸ ساعت نه صبح
آدرس خرید اسناد : شیراز ، خیابان زند ، نبش خیابان فلسطین
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۱-۲۳۳۰۰۳۱-۹ تلفن - فکس
commerce@frec.co.ir ایمیل http://www.frec.co.ir وب سایت
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن