سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات موتوری شهرداری اهواز

کد آریاتندر : ۸۸۰۳۱۲۱۲۷۷۶
انتشار : ۱۳۸۸/۰۳/۱۲
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : تنظیف معابر عمومی و جمع آوری و حمل پسماند مناطق یک، دو، سه و چهار شهرداری و انتقال به محل دفن واقع در صفیره به صورت یک قرارداد واحد به مبلغ اولیه معادل ۵۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مدت ۴۸ ماه (چهار سال شمسی) و با قیمت پایه ۳۲ ریال جهت هر مترمربع تنظیف معابر عمومی و ۲۳۵ ریال جهت هر کیلوگرم جمع آوری و حمل پسماند به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. نوع تجهیزات: جارو مکانیزه شهری بزرگ ۱۱ دستگاه، جارو مکانیزه شهری کوچک ۱۲ دستگاه، کامیون جمع آوری پسماند ۲۴ دستگاه، کامیون جمع آوری پسماند ۵۷ دستگاه، سمی تریلر ۷ دستگاه، مخزن ذخیره سازی موقت چرخدار ۴۱۴۳ عدد، مخزن ذخیره سازی موقت چرخدار ۲۵۶۳ عدد
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۹۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب جام بانک ملت ۹۱/۲۱۰۷۶۰ به نام سازمان خدمات موتوری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ده روز از تاربخ درج آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶/۰۳/۱۳۸۸ ساعت ده صبح
آدرس خرید اسناد : اهواز جاده اهواز- ماهشهر، سه راهی تپه جنب ترمینال شرق
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۱-۲۲۹۰۱۳۳ -
- http://
توضیحات : مرحله دوم
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تنظیف معابر عمومی و جمع آوری و حمل پسماند خدمات موتوری شهرداری اهواز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )