آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه خدمات موتوری شهرداری اهواز

مناقصه تنظیف معابر عمومی و جمع آوری و حمل پسماند مناطق یک، ...

تنظیف معابر عمومی و جمع آوری و حمل پسماند مناطق یک، دو، سه و چهار شهرداری و انتقال به محل دفن واقع در صفیره به صورت یک قرارداد واحد به مبلغ اولیه معادل 599.000.000.000 ریال به مدت 48 ماه (چهار سال شمسی) و با قیمت پایه 32 ریال جهت هر مترمربع تنظیف معابر عمومی و 235 ریال جهت هر کیلوگرم جمع آوری و حمل پسماند به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. نوع تجهیزات: جارو مکانیزه شهری بزرگ 11 دستگاه، جارو مکانیزه شهری کوچک 12 دستگاه، کامیون جمع آوری پسماند 24 دستگاه، کامیون جمع آوری پسماند 57 دستگاه، سمی تریلر 7 دستگاه، مخزن ذخیره سازی موقت چرخدار 4143 عدد، مخزن ذخیره سازی موقت چرخدار 2563 عدد

تاریخ انتشار در وب سایت : 1388/03/12

مهلت خرید اسناد :

مهلت ارسال مدارک : ده روز از تاربخ درج آگهی

تاریخ بازگشائی پاکات : 26/03/1388 ساعت ده صبح

میزان سپرده : 29750000000 ریال به حساب جام بانک ملت 91/210760 به نام سازمان خدمات موتوری

آدرس خرید اسناد : اهواز جاده اهواز- ماهشهر، سه راهی تپه جنب ترمینال شرق

تلفن : 0611-2290133

توضیحات : مرحله دوم

رسانه منتشر کننده : ایران - تهران

كد آرياتندر : 88031212776

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
تنظیف معابر عمومی و جمع آوری و حمل پسماند مناطق