آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه دانشگاه پیام نور

مناقصه فونداسیون، اسکلت، سقف استان آذربایجان شرقی مرکز مرند با برآورد سه ...

فونداسیون، اسکلت، سقف استان آذربایجان شرقی مرکز مرند با برآورد سه میلیارد ریال و تضمین 150 میلیون ریال --- 2- فونداسیون، اسکلت، سقف استان آذربایجان غربی مرکز میاندوآب با برآورد 1700000000 ریال و تضمین 85 میلیون ریال --- 3- فونداسیون، اسکلت، سقف، سفتکاری، نما و چارچوب پنجره ها استان آذربایجان غربی مرکز چالدران با برآورد 5200000000 ریال و تضمین 260 میلیون ریال --- 4- اجرا و تکمیل سفتکاری، نازک کاری و تاسیسات مکانیکی و برقی و موتورخانه و سیستم سرمایش و گرمایش و نیز اجرای حیاط مرکزی و پیاده روی پیرامونی (نوع پیمان فهرست بهانی می باشد) استان تهران مرکز کرج با برآورد 20 میلیارد ریال و سپرده یک میلیارد ریال --- 5- سقف، سفتکاری، نازک کاری، نما، تاسیسات مکانیکی و برقی با موتورخانه استان خراسان شمالی مرکز بجنورد با برآورد 7600000000 ریال و تضمین 380 میلیون ریال --- 6- نازک کاری، نما، تاسیسات مکانیکی و برقی با موتورخانه استان خراسان شمالی مرکز بجنورد با برآورد 5450000000 ریال و تضمین 272500000 ریال --- 7- سفتکاری، نازک کاری، نما، تاسیسات مکانیکی و برقی با موتورخانه استان خراسان شمالی مرکز اسفراین با برآورد 5300000000 ریال و تضمین 265 میلیون ریال --- 8- نصب ستون های باقیمانده پایکار، تکمیل اسکلت، سقف و سفتکاری استان خراسان شمالی مرکز آشخانه با برآورد 3 میلیارد ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- 9- خاکبرداری، فونداسیون، اسکلت، سقف استان زنجان واحد ماهنشان با برآورد 2500000000 ریال و تضمین 125 میلیون ریال --- 10- خاکبرداری، فونداسیون، اسکلت، سقف استان زنجان واحد سلطانیه با برآورد 2500000000 ریال و تضمین 125 میلیون ریال --- 11- خاکبرداری، فونداسیون، اسکلت، سقف استان زنجان واحد آبر طارم با برآورد 2500000000 ریال و تضمین 125 میلیون ریال --- 12- خاکبرداری، فونداسیون، اسکلت، سقف، سفتکاری، نازک کاری، نما، تاسیسات مکانیکی و برقی یک طبقه استان فارس واحد فیروزآباد با برآورد 3500000000 ریال و تضمین 175 میلیون ریال --- 13- خاکبرداری، فونداسیون، اسکلت، سقف سوله با تاسیسات داخلی (تکمیل سوله بدون ساختمان جانبی) استان کرمان واحد سوله بافت با برآورد 4900000000 ریال و تضمین 245 میلیون ریال --- 14- فونداسیون، اسکلت و سقف استان گیلان واحد لاهیجان با برآورد 4400000000 ریال و تضمین 220 میلیون ریال --- 15- سفتکاری- نما استان هرمزگان واحد قشم با براورد 2 میلیارد ریال و تضمین یکصد میلیون ریال --- 16- بخش های باقیمانده تاسیسات و نازک کاری و کل نما با موتورخانه (نوع پیمان فهرست بهانی می باشد) استان همدان واحد همدان با برآورد هفده میلیارد ریال و تضمین 850 میلیون ریال --- 17- فونداسیون، اسکلت، سقف استان همدان واحد ملایر با برآورد 4700000000 ریال و تضمین 225 میلیون ریال

تاریخ انتشار در وب سایت : 1388/03/18

مهلت خرید اسناد : 18/03/1388

مبلغ خرید اسناد : دویست هزار ریال برای هر پروژه به حساب 3558 نزد بانک ملی شعبه بنفشه تهران کد 1508

آدرس خرید اسناد : تهران ، مینی سیتی ، خیابان نخل ، دانشگاه پیام نور ، اداره کل عمرانی و املاک ، اداره امور قراردادها

تلفن : 021-22458300

توضیحات : مرحله پانزدهم نوبت دوم

رسانه منتشر کننده : قدس

كد آرياتندر : 88031814172

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
فونداسیون، اسکلت، سقف استان آذربایجان شرقی مرکز مرند با برآورد
تصویر آگهی مناقصه فونداسیون، اسکلت، سقف استان آذربایجان شرقی مرکز مرند با برآورد سه میلیارد ریال و تضمین 150 میلیون ریال --- 2- فونداسیون، اسکلت، سقف استان آذربایجان غربی مرکز میاندوآب با برآورد 1700000000 ریال و تضمین 85 میلیون ریال --- 3- فونداسیون، اسکلت، سقف، سفتکاری، نما و چارچوب پنجره ها استان آذربایجان غربی مرکز چالدران با برآورد 5200000000 ریال و تضمین 260 میلیون ریال --- 4- اجرا و تکمیل سفتکاری، نازک کاری و تاسیسات مکانیکی و برقی و موتورخانه و سیستم سرمایش و گرمایش و نیز اجرای حیاط مرکزی و پیاده روی پیرامونی (نوع پیمان فهرست بهانی می باشد) استان تهران مرکز کرج با برآورد 20 میلیارد ریال و سپرده یک میلیارد ریال --- 5- سقف، سفتکاری، نازک کاری، نما، تاسیسات مکانیکی و برقی با موتورخانه استان خراسان شمالی مرکز بجنورد با برآورد 7600000000 ریال و تضمین 380 میلیون ریال --- 6- نازک کاری، نما، تاسیسات مکانیکی و برقی با موتورخانه استان خراسان شمالی مرکز بجنورد با برآورد 5450000000 ریال و تضمین 272500000 ریال --- 7- سفتکاری، نازک کاری، نما، تاسیسات مکانیکی و برقی با موتورخانه استان خراسان شمالی مرکز اسفراین با برآورد 5300000000 ریال و تضمین 265 میلیون ریال --- 8- نصب ستون های باقیمانده پایکار، تکمیل اسکلت، سقف و سفتکاری استان خراسان شمالی مرکز آشخانه با برآورد 3 میلیارد ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- 9- خاکبرداری، فونداسیون، اسکلت، سقف استان زنجان واحد ماهنشان با برآورد 2500000000 ریال و تضمین 125 میلیون ریال --- 10- خاکبرداری، فونداسیون، اسکلت، سقف استان زنجان واحد سلطانیه با برآورد 2500000000 ریال و تضمین 125 میلیون ریال --- 11- خاکبرداری، فونداسیون، اسکلت، سقف استان زنجان واحد آبر طارم با برآورد 2500000000 ریال و تضمین 125 میلیون ریال --- 12- خاکبرداری، فونداسیون، اسکلت، سقف، سفتکاری، نازک کاری، نما، تاسیسات مکانیکی و برقی یک طبقه استان فارس واحد فیروزآباد با برآورد 3500000000 ریال و تضمین 175 میلیون ریال --- 13- خاکبرداری، فونداسیون، اسکلت، سقف سوله با تاسیسات داخلی (تکمیل سوله بدون ساختمان جانبی) استان کرمان واحد سوله بافت با برآورد 4900000000 ریال و تضمین 245 میلیون ریال --- 14- فونداسیون، اسکلت و سقف استان گیلان واحد لاهیجان با برآورد 4400000000 ریال و تضمین 220 میلیون ریال --- 15- سفتکاری- نما استان هرمزگان واحد قشم با براورد 2 میلیارد ریال و تضمین یکصد میلیون ریال --- 16- بخش های باقیمانده تاسیسات و نازک کاری و کل نما با موتورخانه (نوع پیمان فهرست بهانی می باشد) استان همدان واحد همدان با برآورد هفده میلیارد ریال و تضمین 850 میلیون ریال --- 17- فونداسیون، اسکلت، سقف استان همدان واحد ملایر با برآورد 4700000000 ریال و تضمین 225 میلیون ریال دانشگاه پیام نور استان