سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی ایران شبکه بهداشت و درمان نظرآباد

کد آریاتندر : ۸۸۰۳۱۲۱۲۷۵۹
انتشار : ۱۳۸۸/۰۳/۱۲
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : واگذاری تامین خودروهای سواری مرکز بهداشت
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۶ میلیون ریال بحساب ۴۵۰۰۶ بانک رفاه کارگران شعبه دانشگاه علوم پزشکی ایران
تاریخ دریافت اسناد : ۳ روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ساختمان ستاد اداری شبکه بهداشت
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://WWW.IUMS.AC.IR/FACILITY
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری تامین خودروهای سواری مرکز بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی ایران شبکه بهداشت و درمان نظرآباد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )