سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش و پرورش منطقه اشتهارد

کد آریاتندر : ۸۸۰۵۲۰۳۰۶۵۳
انتشار : ۱۳۸۸/۰۵/۲۰
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : واگذاری انجام عملیات مربوط به امور پشتیبانی خدماتی ساختمان اداری و تعدادی از واحدهای آموزشی تابعه خود در سال تحصیلی ۸۹-۸۸
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : ۰۱/۰۶/۱۳۸۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اشتهارد میدان معلم واحد خدمات
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۶۲-۲۷۲۳۱۲۳ -
- http://
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام عملیات مربوط به امور پشتیبانی خدماتی ساختمان آموزش و پرورش منطقه اشتهارد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )