سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان مرکزی

کد آریاتندر : ۸۸۰۵۲۰۳۰۶۷۱
انتشار : ۱۳۸۸/۰۵/۲۰
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : نصب ۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب بخش اول به مبلغ ۹۸۹ میلیون ریال --- نصب ۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب بخش دوم به مبلغ۹۸۹ میلیون ریال - انجام کلیه خدمات رفع حوادث و اتفاقات تاسیسات آب رسانی ناحیه یک به مبلغ ۲۰۲۴ میلیون ریال - انجام کلیه خدمات رفع حوادث و اتفاقات تاسیسات آب رسانی ناحیه دو به مبلغ ۲۳۹۱ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اراک ، کوی رضوی
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶۱-۲۷۸۳۱۰۰ داخلی ۲۴۰ -
- http://iets.mporg.ir
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه نصب 500 فقره انشعاب فاضلاب بخش اول به مبلغ آب و فاضلاب استان مرکزی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )