آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان مرکزی

مناقصه نصب 500 فقره انشعاب فاضلاب بخش اول به مبلغ 989 میلیون ...

نصب 500 فقره انشعاب فاضلاب بخش اول به مبلغ 989 میلیون ریال --- نصب 500 فقره انشعاب فاضلاب بخش دوم به مبلغ989 میلیون ریال - انجام کلیه خدمات رفع حوادث و اتفاقات تاسیسات آب رسانی ناحیه یک به مبلغ 2024 میلیون ریال - انجام کلیه خدمات رفع حوادث و اتفاقات تاسیسات آب رسانی ناحیه دو به مبلغ 2391 میلیون ریال

تاریخ انتشار در وب سایت : 1388/05/20

مهلت خرید اسناد : 5 روز پس از درج آگهي

آدرس خرید اسناد : اراک ، کوی رضوی

تلفن : 0861-2783100 داخلی 240

سایت اینترنتی : http://iets.mporg.ir

رسانه منتشر کننده : کیهان - تهران

كد آرياتندر : 88052030671

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
نصب 500 فقره انشعاب فاضلاب بخش اول به مبلغ 989