سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای سمنان

شماره آگهی ۸۸-۴-۳
کد آریاتندر : ۸۸۰۵۲۲۳۱۳۶۸
انتشار : ۱۳۸۸/۰۵/۲۲
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : اجرای پروژه آبرسانی به شهر دامغان (شامل تصفیه خانه خطلوله انتقال آب و...)
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.smrw.ir
توضیحات : نوبت دوم
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای پروژه آبرسانی به شهر دامغان (شامل تصفیه خانه آب منطقه ای سمنان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )