سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

شماره آگهی ۱۰۵-۸۸
کد آریاتندر : ۸۸۰۵۲۰۳۰۶۰۸
انتشار : ۱۳۸۸/۰۵/۲۰
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث شبکه زمین پست ۴۰۰ کیلوولت سورمق
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۹۰۰۰۶ بانک ملی شعبه برق منطقه ای فارس / سپرده شركت در مناقصه ۸۲۰۰۰۰۰ ریال به حساب ۹۹۰۱۱ نزد بانک ملی شعبه برق منطقه ای کرمان
تاریخ دریافت اسناد : ۲۸/۰۵/۱۳۸۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰/۰۶/۱۳۸۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۱/۰۶/۱۳۸۸ ساعت ده صبح
آدرس خرید اسناد : شیراز ، خیابان زند ، نبش خیابان فلسطین
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۱-۲۳۳۰۰۳۱-۹ داخلی ۲۷۹۵-۲۸۷۹ تلفن ۰۷۱۱-۲۳۵۹۰۴۷ فکس
[email protected] ایمیل http://www.frec.co.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن