آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی یزد

مناقصه واگذاري خدمات امور نقل و انتقال بيماران بستري بيمارستان شهيد صدوقي ...

واگذاري خدمات امور نقل و انتقال بيماران بستري بيمارستان شهيد صدوقي يزد

تاریخ انتشار در وب سایت : 1388/07/29

مهلت خرید اسناد : 02/08/1388

مهلت ارسال مدارک : 06/08/1388

تاریخ بازگشائی پاکات : 11/08/1388

آدرس خرید اسناد : يزد ميدان شهيد باهنر ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد واحد امور پيمان و قراردادها

رسانه منتشر کننده : امتیاز - تهران

كد آرياتندر : 88072947895

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
واگذاري خدمات امور نقل و انتقال بيماران بستري بيمارستان شهيد