آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه مخابرات استان مازندران

مناقصه واگذاري مراكز گروه ج به بخش خصوصي ...

واگذاري مراكز گروه ج به بخش خصوصي

شماره آگهی : 7/88

تاریخ انتشار در وب سایت : 1388/07/29

مهلت خرید اسناد : 22/07/1388 لغایت 02/08/1388

مهلت ارسال مدارک : 03/08/1388 لغایت 11/08/1388

تاریخ بازگشائی پاکات : 13/08/1388

مبلغ خرید اسناد : 50.000 ریال بحساب 1686906501 نزد بانک ملت مرکزی محمود آباد

میزان سپرده : 19.362.839 ریال

آدرس خرید اسناد : محمود آباد خ امام اداره مخابرات

تلفن : 01227748667

توضیحات : نوبت دوم

كد آرياتندر : 88072948000

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
واگذاري مراكز گروه ج به بخش خصوصي