سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

کد آریاتندر : ۸۸۱۰۱۳۶۶۵۸۳
انتشار : ۱۳۸۸/۱۰/۱۳
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : سكوبندي و كابينت بندي آزمايشگاههاي دانشكده دامپزشكي و پيراپزشكي
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ده میلیون ریال به حساب ۰۱۰۵۶۳۸۸۲۳۰۰۸ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته از انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خ شهيد بهشتي مركز آموزش عالي شماره يك واحد اروميه
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.iaumia.ac.ir
منابع : آفرینش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه سكوبندي و كابينت بندي آزمايشگاههاي دانشكده دامپزشكي و پيراپزشكي دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )