سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای اصفهان

کد آریاتندر : ۸۸۱۰۱۵۶۷۲۹۸
انتشار : ۱۳۸۸/۱۰/۱۵
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزيابي كيفي مشاوران جهت تزريق آزمايشي در سايت سد بهشت آباد
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : دو هفته پس از درج آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اصفهان پل خواجو بلوار آئينه خانه جنب هلال احمر شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان دفتر قراردادها كدپستي ۷۶۴۷۳-۸۱۶۴۶ صندوق پستي ۳۹۱
۶۶۱۵۳۶۰-۵ داخلی ۱۱۶-۱۱۴-۲۱۴ تلفن ۶۶۱۱۰۷۳ فکس
- ایمیل http://www.esrw.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : اقتصاد پویا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن