آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه

مناقصه خريداري تعداد 40000 عدد فيوز ترمينال كروز برقگير و 4000 عدد ...

خريداري تعداد 40000 عدد فيوز ترمينال كروز برقگير و 4000 عدد تيغه ارت با كروز

شماره آگهی : 29-11-88

تاریخ انتشار در وب سایت : 1388/10/13

مهلت خرید اسناد : 20/10/1388

مهلت ارسال مدارک : 30/10/1388

تاریخ بازگشائی پاکات : 03/11/1388

مبلغ خرید اسناد : 30.000 ریال بحساب سیبا 2174791751005 نزد بانک ملی شعبه مشهد

میزان سپرده : 16.100.000 ریال بحساب 0207440803005 بانک صادرات

آدرس خرید اسناد : مشهد ، خیابان امام خمینی ، ساختمان مدیریت تدارکات بلوك 6

تلفن : 0511-8118503

سایت اینترنتی : http://www.tci.khorasan.ir

توضیحات : دو مرحله اي

رسانه منتشر کننده : خراسان - مشهد

كد آرياتندر : 88101366607

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
خريداري تعداد 40000 عدد فيوز ترمينال كروز برقگير و 4000