سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اداره اجرای اردبیل

کد آریاتندر : ۹۶۰۹۰۱۴۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مزایده کلاسه ۹۴۰۰۷۰۹ : فروش ششدانگ ملک و ...
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : امتیاز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن