سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم

کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۳۷۲۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مزایده در نظر دارد امتیاز انتفاع و بهره برداری از حدود ۷۰۰ مترمربع فضاهای تبلیغاتی سالن ها و بیلبردهای تبلیغاتی محاوط فرودگاه بین المللی قشم را واگذار نماید
مبالغ : مبلغ خرید اسناد واریز مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال نقد به حساب سیبا ۰۱۰۵۳۴۶۴۹۴۰۰۲ بنام این شرکت نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور مالی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزادق شم
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۳۵۲۴۴۹۱۵-۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده در نظر دارد امتیاز انتفاع و بهره برداری از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشممزایده در نظر دارد امتیاز انتفاع و بهره برداری از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن