سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده زیباسازی شهرداری قم

کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۸۱۰۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از ۲۳ سازه لمپست سطح شهر به مدت دو سال به بخش خصوصی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز و تا پایان ساعت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : قم خیابان شهید طالقانی آذر کوچه ۲۵ ساختمان زیباسازی واحد حقوقی
۰۲۵۳۷۷۰۱۵۱۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان قم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 23 سازه لمپست سطح زیباسازی شهرداری قممزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 23 سازه لمپست سطح زیباسازی شهرداری قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن