سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده سیما و منظر فضاهای سبز شهری شهرداری کرج

کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۱۴۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی عرشه ۴ عدد پل عابر پیاده در سطح شهر کرج به شرح : حصار خط چهارم - بلوار ارم مرهشهر - سرحدآباد میدان شهید سلطانی - ابتدای جاده مخصوص به مدت سه سال
شرایط : معرفی نامه همراه مهر و امضا مدیرعامل شرکت یا کانون تبلیغات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال هر یک از اسناد به حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۲۶۱ بانک شهر شعبه عظیمیه / سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۲۱ بانک شهر شعبه عظیمیه و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز کاری از تاریخ درج آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات : اولین جلسه پس از عودت اسناد
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://Park.karaj.ir وب سایت
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : بشارت نو
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی عرشه 4 عدد پل عابر پیاده سیما و منظر فضاهای سبز شهری شهرداری کرجمزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی عرشه 4 عدد پل عابر پیاده سیما و منظر فضاهای سبز شهری شهرداری کرج
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن