سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده سیما منظر و فضای سبز شهرداری همدان

کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۵۳۹۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر همدان برای مدت یکسال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال در وجه سازمان به حساب ۱-۳۳۶۸۲۹۹-۱۲-۷۴۰۵ بانک مهر ایران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴:۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ سا عت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : همدان، میدان رسالت، ابتدای بلوار ولایت ساختمان معاونت خدمات شهری طبقه دوم
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۸۱۳۸۲۱۴۹۲۰-۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر سیما منظر و فضای سبز شهرداری همدانمزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر سیما منظر و فضای سبز شهرداری همدان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن