سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری بومهن

کد آریاتندر : ۹۷۰۳۰۸۴۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری اجرای پروژه ها در ۳ ردیف شامل تابلوهای تبلیغاتی -- بیلبوردهای سطح شر - استرابوردهای سطح شهر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه فیش واریزی به حساب شهرداری یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : بومهن بلوار قریب خیابان محراب شهردرای بومهنواحد امور قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۲۱۷۶۲۲۳۱۱۰ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.sh-boumehen.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری اجرای پروژه ها در 3 ردیف شامل تابلوهای شهرداری بومهنمزایده واگذاری اجرای پروژه ها در 3 ردیف شامل تابلوهای شهرداری بومهن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن