سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان

کد آریاتندر : ۹۷۰۳۰۹۹۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مزایده تابلوی تبلیغات محیطی بدون کنتور برق واقع در خیابان شهید فهمیده نرسیده به میدان قائم روبه روی بیمارستان فرشچیان بصورت اجاره ماهانه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال بصورت فیش واریزی به حساب شماره ۰۱۱۱۱۱۴۹۵۴۰۰۲ بانک ملی شعبه شهرداری در وجه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
آدرس خرید اسناد : همدان - م آرامگاه بوعلی - ط فوقانی بانک سپه- دبیرخانه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهرداری همدان
آدرس ارسال مدارک : همدان - م آرامگاه بوعلی - ط فوقانی بانک سپه- دبیرخانه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهرداری همدان
۰۸۱۳۲۵۱۴۴۴۴ تلفن ۰۸۱۳۲۵۲۷۹۹۹ فکس
- ایمیل http://www.civil.hamedan.ir وب سایت
توضیحات : به عکس اگهی مراجعه شود
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده تابلوی تبلیغات محیطی بدون کنتور برق واقع در خیابان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدانمزایده تابلوی تبلیغات محیطی بدون کنتور برق واقع در خیابان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن