سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بهره برداری از تبلیغات اتوبوس

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۰۳۱۲۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری از تبلیغات اتوبوس
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری از تبلیغات اتوبوس (بدنه و داخل) ایستگاههای مزایده بهره برداری از تبلیغات اتوبوس (بدنه و داخل) ایستگاههای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن