سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری تکثیر غذاخوری کارکنان

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۶۵۴۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری تکثیر غذاخوری کارکنان
تاریخ دریافت اسناد : ظرف مدت ۵ روز از تاریخ انتشار این آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری تکثیر غذاخوری کارکنان و بوفه دانشگاه را جداگانه مزایده واگذاری تکثیر غذاخوری کارکنان و بوفه دانشگاه را جداگانه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن