سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بهره برداری جایگاه CNG و طرح کارت پارک شهری و طرح تبلیغاتی سطح شهر

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۲۳۴۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری جایگاه CNG و طرح کارت پارک شهری و طرح تبلیغاتی سطح شهر
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
توضیحات : نوبت اول - تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری جایگاه CNG و طرح کارت پارک شهری مزایده بهره برداری جایگاه CNG و طرح کارت پارک شهری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن