مزایده واگذاری اماکن میادین و غرف شامل: بهره برداری از سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری ملارد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری ملارد

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۴۲۸۷
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری اماکن میادین و غرف شامل: بهره برداری از تمامی غرف تحت نظارت سازمان بازارهای روز و کانکسها
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ تا ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ملارد - فاز ۳ مارلیک - خیابان چناران - جنب اداره گاز - دبیرخانه سازمان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۲۱۶۵۱۱۹۴۲۱ تلفن ۰۲۱۶۵۱۷۱۰۰۸ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - تجدید
منابع : امین
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری اماکن میادین و غرف شامل: بهره برداری از سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری ملاردمزایده واگذاری اماکن میادین و غرف شامل: بهره برداری از سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری ملارد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن