مزایده واگذاری پروژه طراحی، احداث، تجهیز و راه اندازی و ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۰۴۸۸۹
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری پروژه طراحی، احداث، تجهیز و راه اندازی و بهره برداری موقت از قطعه زمینی واقع در کوی مهاجرین بلوار فرشید ۲ به منظور بازار روز
شرایط : فیش بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۰۱۱۰۵۰۴۰۴۰۰۰۸ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۰۱۱۰۵۰۴۰۱۰۱۰۰۰ بانک ملی شعبه فلکه اول کیانپارس و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ نشر آگهی به مدت ۱۴ روز کاری تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ راس ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : اهواز، راه بند پیچ میدان سابق، مقابل میدان بارفروشان قدیم (محل سابق ساختمان اتوبوسرانی اهواز) واحد مشارکت های مردمی یا دفتر حراست سازمان و یا مرکز فروش اسناد مناقصات و مزایدات شهرداری اهواز در کمپلو، خیابان انقلاب، نبش غزنوی، ساختمان شماره ۳ شهرداری اهواز
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه محرمانه سازمان
۰۶۱۳۲۲۶۸۷۱۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری پروژه طراحی، احداث، تجهیز و راه اندازی و ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهوازمزایده واگذاری پروژه طراحی، احداث، تجهیز و راه اندازی و ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن