مزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم اسقاطی ، سالم تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۱۱۷۷۵
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم اسقاطی ، سالم و مستعمل موجود در انبار معدن استقلال و کارخانه چینی بهداشتی صدف
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۹۳۲۴۰۱۹ بانک رفاه کارگران به نام شرکت و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : چهارراه جوادیه واحد بازرگانی
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۴۴۳۳۵۸۳۳-۴۴۳۳۷۹۹۷ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم اسقاطی ، سالم تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آبادهمزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم اسقاطی ، سالم تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن