مزایده ارزیابی کیفی فشرده - انجام راهبری - سرمایه گذاری تهیه و تولید مواد معدنی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده تهیه و تولید مواد معدنی ایران

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۰۶۲۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده ارزیابی کیفی فشرده - انجام راهبری - سرمایه گذاری و توسعه مجتمع پتاس خور و بیابانک در قالب دو بسته سرمایه گذاری: الف - انجام راهبری - سرمایه گذاری و توسعه مجتمع پتاس خور و بیابانکبا هدف تولید و فروش حداقل ۱۰۰ هزار تن در سال پتاس و نیز تولید و فروش سایر محصولات جانبی (نمک - شورابه نهایی و...) و همچنین سرمایه گذاری به منظور توسعه اکتشاف و بهره برداری از بالایای خور و بیابانک و مهرجان (بسته سرمایه گذاری اول) --- ب- انجام سرمایه گذاری جهت تکمیل اکتشاف - تجهیز و آماده سازی - احداث کارخانجات و بهره برداری از معادن بلایاهای میانی و ترود با هدف تولید و فروش حداقل ۱۰۰ هزار تن پتاس در سال و نیز تولید و فروش سایر محصولات جانبی (نمک - شورابه نهایی و...) (بسته سرمایه گذاری دوم)
شرایط : معرفینامه و اصل فیش واریزی جهت تهیه اسناد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران کد ۱۷۹ بنام این شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای بسته اول (الف) و ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای بسته (ب) (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی)
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی طبقه ۹ امور حقوقی و قراردادها اتاق ۹۱۵
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده ارزیابی کیفی فشرده - انجام راهبری - سرمایه گذاری تهیه و تولید مواد معدنی ایرانمزایده ارزیابی کیفی فشرده - انجام راهبری - سرمایه گذاری تهیه و تولید مواد معدنی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن