مزایده فروش دام: گاو آبستن داشتی، گاو غیرآبستن کشتارگاهی و گوساله کشت و صنعت و دامپروری آذرنگین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده کشت و صنعت و دامپروری آذرنگین

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۱۲۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده فروش دام: گاو آبستن داشتی، گاو غیرآبستن کشتارگاهی و گوساله نر پرواری
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار لغایت ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ بجز ایام تعطیل رسمی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۱۳۲۴۳۱۴۱۷-۱۹ تلفن ۰۴۱۳۲۴۳۱۴۲۰ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش دام:
گاو آبستن داشتی، گاو غیرآبستن کشتارگاهی و گوساله کشت و صنعت و دامپروری آذرنگینمزایده فروش دام:
گاو آبستن داشتی، گاو غیرآبستن کشتارگاهی و گوساله کشت و صنعت و دامپروری آذرنگین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن