مزایده فروش اموال ورشکسته شامل حق انتفاع و اعیان محل تصفیه امور ورشکستگی تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده تصفیه امور ورشکستگی تهران

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۴۱۱۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش اموال ورشکسته شامل حق انتفاع و اعیان محل کارخانه صنایع سلولزی پلیمر تاو ایرانیان) به شماره قطعه sh-۵۴ به مساحت ۳۱۳۴ متر مربع با برآورد ۴۴,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد بهای ارزیابی به صورت سپرده نقدی به حساب ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ اداره تصفیه نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری کد ۵۷۷ تودیع یا معادل وجه چک بانکی تحویل گردد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی - خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه ۷
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه ۷
۰۲۱۸۸۸۰۵۲۸۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش اموال ورشکسته شامل حق انتفاع و اعیان محل تصفیه امور ورشکستگی تهرانمزایده فروش اموال ورشکسته شامل حق انتفاع و اعیان محل تصفیه امور ورشکستگی تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن