مزایده فروش نرینگی گاوی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی استان کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۴۱۶۰۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده فروش نرینگی گاوی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴ک۳۰
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش نرینگی گاوی  سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی استان کرمانشاهمزایده فروش نرینگی گاوی  سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی استان کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن