مزایده فروش اجزای حرام گاوی و گوسفندی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۴۱۶۰۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده فروش اجزای حرام گاوی و گوسفندی
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۴.۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۸ تا ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴.۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش اجزای حرام گاوی و گوسفندی  مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرمانشاهمزایده فروش اجزای حرام گاوی و گوسفندی  مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن