مزایده واگذاری محل های مذکور بمدت یکسال به صورت اجاره مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۵۹۱۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری محل های مذکور بمدت یکسال به صورت اجاره در ۵ ردیف: رستوران --- محل کله و پاچه پاک کنی --- کارگاه ذهتابی --- محل جمع آوری کله و جگر --- فروش: نرینگی گاوی --- اجزای حرام
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا نقدی به حساب سپرده ۰۲۰۵۲۸۸۶۸۳۰۰۷ نزد بانک صادرات شعبه بیستون بنام کشتارگاه صنعتی کرمانشاه
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ تا ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴.۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : چاپ اول - نوبت دوم - به عکس اگهی مراجعه شود --- بازدید از ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری محل های مذکور بمدت یکسال به صورت اجاره مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرمانشاهمزایده واگذاری محل های مذکور بمدت یکسال به صورت اجاره مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن