مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول - نوبت اول درخصوص پرونده شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۶۵۲۳۴۰۰۰۳۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول - نوبت اول درخصوص پرونده اجرائي كلاسه ۹۷۱۹۹۶ ج م ۴ محکوم له محمد آسانی  علیه امیر علی رستگار حسینعلی زاده به خواسته دستورفروش پلاک ثبتی ۲۹۲۹ فرعی از ۶ اصلی از بخش ۵ تبریز و تقسیم بهای حاصله و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به شرح ذیل بفروش می رسد ،كه پس از طي مـراحـل قا نوني درتاريخ ۹۸/۲/۱۶ روز دو شنبه ازساعت ۱۱الي ۱۲ صبح ازطريق مزايده درواحد اجراي احكام مدني ۴ دادگستري تبريز نرسیده به میدان آذربایجان مجتمع شهید قاضی طباطبایی بفروش خواهد رسيد. مزايده ازمبلغ ارزيابي شده كارشناس شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده اخذ ومابقي حداكثر يكماه فرصت داده ميشود. برنده مزايده به هر عنوان اعلام انصراف نمايد ده در صد پيشنهادي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزينه هاي اجرائي وعوارض شهرداري وسايرهزينه ها طبق مقررات خواهد بود .طالبين مي توانند، پنج روز قبل از مزايده از ملك فوق الذكر به شرح ذيل با هماهنگي اين واحد بازديد نمايند. آدرس ملک = تبریز - خ شریعتی جنوبی پاساژ ضرغامی طبقه همکف سمت چپ ورورید مغازه دوم کاشی ۲۲ مورد مزایده عبارت است از سرقفلی مغازه به متراژ ۱۶/۹۴ مترمربع به انضمام بالکن که شش دانگ سرقفلی پلاک فوق به قیمت ۶/۶۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و به فروش خواهد رفت.   دادورز شعبه ۴    اجرای احکام حقوقی تبریز - اروجلو    
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول - نوبت اول
درخصوص پرونده شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريزمزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول - نوبت اول
درخصوص پرونده شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن