مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول - نوبت اول درخصوص پرونده شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۶۵۲۳۴۰۰۰۲۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول - نوبت اول درخصوص پرونده اجرائي كلاسه ۹۶۲۱۶۵ ج م ۴ محکوم له علیرضا رنجبران اصل و بهنام باوران بنه کهل  علیه خواندگان ۱- ابوالفضل نجمی ایلخچی ۲-تورج نیک محضر ۳- حامد جبرئیلی محکوم علهمیا محکوم به پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و سایر هزینه های دادرسی وخسارت تاخیر از ۹۳/۹/۵ لغایت زمان پرداخت هستند که در این راستا  پلاک ثبتی ۱۱ فرعی از ۵۵۵۲ اصلی از بخش ۵ تبریز توقیف  و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به شرح ذیل بفروش می رسد ،كه پس از طي مـراحـل قا نوني درتاريخ ۹۸/۲/۱۸ روز چهار شنبه ازساعت ۱۱الي ۱۲ صبح ازطريق مزايده درواحد اجراي احكام مدني ۴ دادگستري تبريز نرسیده به میدان آذربایجان مجتمع شهید قاضی طباطبایی بفروش خواهد رسيد. مزايده ازمبلغ ارزيابي شده كارشناس شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده اخذ ومابقي حداكثر يكماه فرصت داده ميشود. برنده مزايده به هر عنوان اعلام انصراف نمايد ده در صد پيشنهادي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزينه هاي اجرائي وعوارض شهرداري وسايرهزينه ها طبق مقررات خواهد بود .طالبين مي توانند، پنج روز قبل از مزايده از ملك فوق الذكر به شرح ذيل با هماهنگي اين واحد بازديد نمايند. آدرس ملک = تبریز - چهارراه  طالقانی خ طالقانی شمالی کوچه فرهنگ کاشی ۲۸/۱ طبقه اول مورد مزایده عبارت است از آپارتمان طبقه اول در ساختمان دو کله با موقعیت جنوبی با اسکلت فلزی و نمای سنگی در سه طبقه سازه ای با قدمت حدود ۲۰ سال به متراژ ۸۱/۹۱ متر مربع دارای انشعابات آب و برق مستقل و گاز اشتراکی و بدون آسانسور که توسط کارشناس به مبلغ ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و به فروش خواهد رفت.   دادورز شعبه ۴    اجرای احکام حقوقی تبریز - اروجلو    
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول - نوبت اول
درخصوص پرونده شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريزمزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول - نوبت اول
درخصوص پرونده شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن