مزایده «آگهي مزايده»             اجراي احكام شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اردستان/قديم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اردستان/قديم

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۳۶۲۳۳۰۰۰۰۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده «آگهي مزايده»             اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اردستان در نظر دارد در اجراي مفاد دادنامه صادره در پرونده كلاسه۹۷۰۲۵۶مدني كه به موجب آن دستورفروش پلاک ثبتی به شماره ۱/۱۴۱۲۶به لحاظ عدم افراز صادرشده است را به شرح ذیل به فروش برساند تمامی ششدانگ پلاک ثبتی به شماره ۱/۱۴۱۲۶واقع دراردستان-خ امام خمینی -محله کبودان -مسجد امام حسن -ششدانگ ملک بصورت یک ساختمان سه طبقه دارای مساحت اعیانی ۵۸۶/۸۰مترمربع وعرصه ۲۶۵/۵۰مترمربع مشتمل برزیرزمین ودوطبه فوقانی با قدمت بالای ۳۰سال با اسکلت دیوار باربر آجری وسقف تیرآهن دربهای داخلی از جنس چوب قدیمی و درب خروجی از جنس فلز گچ کاری ساختمان درزیرزمین دارای فرسودگی داری انشعاب آب برق وگاز فاقد سند تفکیکی ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱/۴۰۹/۱۳۵/۰۰۰ریال متقاضيان خريد مي توانند در روز مزايده در جلسه مزايده حضور يافته و تا پنج روز قبل از تاريخ مزايده ملكي را كه آگهي شده ملاحظه نمايند.ملك فوق به شخصي واگذار مي گردد كه بالاترين پيشنهاد را ارائه نمايد. برنده مزايده بايد ۱۰% بها را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد و مابقي آن را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد و در صورتي كه مابقي بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط مي گردد ./ تاريخ مزايده :۱۳۹۸/۰۲/۲۴      روز :سه شنبه          ساعت ۱۱صبح مكان مزايده : واحد اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اردستان     مدير اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اردستان  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده «آگهي مزايده»
            اجراي احكام شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اردستان/قديممزایده «آگهي مزايده»
            اجراي احكام شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اردستان/قديم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن