مزایده ( آگهي مزايده) باستناد پرونده اجرایی  به كلاسه 2/962754 صادره اجراي احكام شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان يزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان يزد

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۳۵۷۷۱۰۰۰۰۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مزایده ( آگهي مزايده) باستناد پرونده اجرایی  به كلاسه ۲/۹۶۲۷۵۴ صادره از سوی شعبه هشتم  دادگاه عمومی حقوقی یزد له علی اصغر  یوسفی باغبیدی  فرزند محمد حسن  و علیه شرکت کاشی  کویر  محکوم علیه بابت محکوم به و نیم عشر دولتی مبلغ ۸۷/۰۸۱/۸۰۵ ریال  در حق محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که حسب اعلام  و  معرفی  محکوم علیه یک دستگاه  برش پلاسما مدل  ۱۴۰-KARA-PL ساخت  KARA بدون سال ساخت و مستعمل  وفاقد  شلنگ برش که به مبلغ  ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال  ارزیابی  گردیده  و نیز  یک دستگاه  جوشکاری  سیار  با ژنرانور  تک فاز  سه فاز مدل  MS۳۵۰-MosA ساخت شرکت  MOSA بدون سال  ساخت  ومستعمل  که به مبلغ  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی  گردیده  متعلق  به محکوم علیه توقیف  وطبق  نظر  کارشناس رسمی  دادگستری  به مبلغ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی  گردیده  و موضوع مزایده می باشد که جهت ادای دین محکوم علیه  در  روز دوشنبه  مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ ساعت  ۹ الي ۱۰ صبح از طريق مزايده در اجراي احكام حقوقی دادگستري شهرستان يزد واقع در طبقه اول دادگستری یزد به فروش مي رسد طالبين مي توانندظرف مدت  پنج روز  قـــبل از روز مزایده در ســـــاعت اداري در اجراي احكام  حقوقی دوم  یزد حاضر و جهت ملاحظه  دستگاههای        موضوع مزایده اقدام  نمایند  و در صورت تمايل به خريد آن تقاضاي كتبي خود را به همراه مبلغ پيشنهادي و توديع مبلغ ۱۰درصد از كل مبلغ پيشنهادي به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره ۲۱۷۱۲۹۵۸۰۶۰۰۴ نزد  بانك ملي دادگستری واريز و فيش آن را ضميمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزايده در پاكت دربسته تحويل اجرا نموده و رسيد دريافت دارند مزايده از مبلغ كارشناسي شده آغاز و برنده كسي است كه  پیشنهاد  خود رادر ساعت  مقرر تحویل  اجرا  داده باشد  و بيشترين مبلغ را درجلسه مزایده پیشنهاد بدهد  ضمنا  حضور متقاضيان در جلسه مزايده بلامانع خواهد بود. شرایط : ۱-برنده مزایده  باید ۱۰ در صد مبلغ  مزایده را به شماره حساب  سپرده دادگستری  تودیع و فیش  مربوطه را  ارائه نمایند و یا فی المجلس پرداخت  نماید لذا با توجه به اینکه برنده مزایده باید  ۱۰ % مزبور را  در جلسه مزایده تودیع نماید  به خریداران  پیشنهاد  می شود ده در صد مزبور  را به حساب  سپرده دادگستری  تودیع  نمایند  ۰ ۲- پیشنهادات  مشروط ،  مبهم وبرخلاف  شرایط آگهی  مزایده و همچنین  پیشنهاداتی گردید که پس از وقت مقرر  (بعد از ساعت ۱۰ صبح ) برسد  ترتیب اثر داده نخواهد شد ۳- پیشنهادات  راس  ساعت  ۱۰ صبح روز مزایده باز و قرائت  خواهد شد و  حضور  پیشنهاد دهندگان  و طرفین پرونده  در جلسه مزایده  بلامانع و عندالاقضاء  در همان جلسه  مزایده  حضوری  بعمل  خواهد آمد  و برنده کسی است  که  بالاترین  قیمت را  در جلسه پیشنهاد  دهد ۰ ۴- بدیهی است  در صورتی که  بالاترین  پیشنهاد  دهنده در جلسه خریدار  مبلغ ده در  صد مبلغ مزایده را  فی المجلس  تودیع  ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده  بعدی  که ده در صد مزبور را فی المجلس  واریز  نماید  به عنوان برنده  مزایده اعلام میگردد  ۰ عباس رستمی مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری  شهر ستان یزد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده ( آگهي مزايده)
باستناد پرونده اجرایی  به كلاسه 2/962754 صادره اجراي احكام شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان يزدمزایده ( آگهي مزايده)
باستناد پرونده اجرایی  به كلاسه 2/962754 صادره اجراي احكام شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان يزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن