مزایده آگهی مزایده:       به موجب اجرائیه شماره 97/00074 صادره اجراي احكام شعبه 269 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام شعبه 269 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۰۲۱۸۹۰۰۰۰۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده:       به موجب اجرائیه شماره ۹۷/۰۰۰۷۴ صادره از شعبه ۲۶۹مجتمع قضائی خانواده ۲ تهران آقای حسن الیاسی فرزند یعقوبعلی محکوم علیه پرونده اجرائی ۲۶۹/۹۷/ج۱۲۹ محکوم است به پرداخت تعداد ۱۰۸ عدد سکه تمام بهار آزادی و سه عدد ربع سکه بهارآزادی از بابت باقیمانده مهریه و مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال از بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها، خانم لیلا صادقی فیشانی فرزند صادقعلی و همچنین مبلغ ۱۰۱/۹۰۰/۰۰۰ ريال از بابت باقیمانده نیم عشر دولتی و مبلغ ۷۴/۱۳۰/۰۰۰ ريال از بابت هزینه دادرسی به صندوق دولت که در این رابطه یک دستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی دو گانه سور CNG مدل ۱۳۸۶ به رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی ایران۱۱ / ۳۴۲ ی ۸۲ متعلق به محکوم علیه و توقیف در پارکینگ بزرگ سفیر شرق به نشانی: حکیمیه، بلوار بابائیان، خیابان مسعود می باشد، و همچنین یک دستگاه موتورسیکلت بوکسر تیپ BM۱۵۰ پشیرو گستر فارس مدل ۱۳۹۴ به رنگ مشکی به شماره انتظامی ایران۱۲۹ – ۶۴۲۴۳ متعلق به محکوم علیه و توقیف در پارکینگ پیروز تهران به نشانی: تهران، بزرگراه سعیدی توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت وسایل نقلیه فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است: ارزیابی و نظریه کارشناس : ۱.    از یک دستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی دو گانه سور CNG مدل ۱۳۸۶ به رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی ایران۱۱ / ۳۴۲ ی ۸۲ و شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۶۱۷۳۶۱۸ و شماره موتور ۲۰۷۴۵۱۶ دارای دو محور و چهار سیلندر و چهار چرخ با ظرفیت چهار نفر بازدید که گلگیرها و درب هار اطاق دارای خط و خش می باشند. درزمان بازدید چراغ جلو چپ و راهنمای چپ شکسته بود. درب موتور نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد. باطری خودرو فعال نبود. با توجه به مراتب فوق و مدل و میزان استهلاک قطعات و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش خودرومورد نظر به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال معادل پانزده میلیون تومان تعیین می گردد./ ۲.    از یک دستگاه موتورسیکلت بوکسر تیپ BM۱۵۰ پشیرو گستر فارس مدل ۱۳۹۴ به رنگ مشکی به شماره انتظامی ایران۱۲۹ – ۶۴۲۴۳  به شماره تنه و شماره موتور بازدید که نسبت به مدل وضعیت قابل قبول داشته و چرم روکش بک تخریب شده بود. طلق حفاظ جلو نیز شکسته بود. استهلاک لاستیک ها حدود۵۰% می باشد.با توجه به مراتب فوق و نوع، سیستم، تیپ، رنگ، سال ساخت و میزان استهلاک قطعات و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش موتور سیکلت مورد نظر به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال معادل پنج میلیون تومان تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده ۲ تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از ساعت ۱۰ الی۱۲ از خودرو و موتورسیکلت مورد بحث در آدرس پارکینگ های اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./ نحوه مزایده : ۱.     مزایده خودرو و موتورسیکلت فوق الذکر از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./ ۲.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس نقدا و یا طی چک تضمینی بانکی معتبر(بانک ملی ایران) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./ ۳.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./ ۴.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./   مدیر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران . یعقوبی            
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده:
 
    به موجب اجرائیه شماره 97/00074 صادره اجراي احكام شعبه 269 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهرانمزایده آگهی مزایده:
 
    به موجب اجرائیه شماره 97/00074 صادره اجراي احكام شعبه 269 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن