مزایده به نام خدا تاریخ انتشار:98/01/25      آگهی مزایده   بدینوسیله به اطلاع شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان هنديجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان هنديجان

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۶۱۳۴۸۰۰۰۰۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده به نام خدا تاریخ انتشار:۹۸/۰۱/۲۵      آگهی مزایده   بدینوسیله به اطلاع عموم میرساند  شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری هندیجان در نظر دارد که درجهت اجرای رای از شعبه اول حقوقی  پلاک ثبتی به شماره  ۲۶۰۳ /۱۶۹۸/ ۶۰۰۵ بخش یک به نشانی هندیجان شمالی-جاده کمربندی-جنب پمپ CNG  را به صورت مزایده بفروش برساند.علاقه مندان میتوانند در راستای اجرای مواد ۱۱۸ و ۱۳۸ و ۱۳۳ قانون اجرای احکام مدنی  در مدت پنج روز قبل از مزایده جهت ملاحظه به آدرس فوق  مراجعه نمایند.   مشخصات :  مساحت ۹۰۹/۶۳ متر مربع ،ملک به صورت صنعتی کارگاهی،دارای انشعاب آب و برق ،دارای ساختمان با زیرزمین به مساحت ۲۲۰ متر،همکف ۲۲۰ متر،طبقه اول بمساحت ۱۰۰ متر قیمت پایه : ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۲۰/ ۷ ریال   تاریخ : ۱۵/ ۰۲/ ۹۸                           ساعت: ۱۰ صبح                           مکان :اجرای احکام حقوقی دادگستری هندیجان   مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی هندیجان-ابراهیم حقیقی پور  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده به نام خدا
تاریخ انتشار:98/01/25    
 
آگهی مزایده
 
بدینوسیله به اطلاع شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان هنديجانمزایده به نام خدا
تاریخ انتشار:98/01/25    
 
آگهی مزایده
 
بدینوسیله به اطلاع شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان هنديجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن