مزایده آگهی مزایده اجراي احكام شعبه9 کیفری دادسراي عمو مي وانقلاب شعبه نهم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان(مجتمع اجراي احكام كيفري)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه نهم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان(مجتمع اجراي احكام كيفري)

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۰۳۷۲۹۰۰۰۰۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده اجراي احكام شعبه۹ کیفری دادسراي عمو مي وانقلاب اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده كلاسه ۹۵۰۵۳۱ ش/۹ مبنی برضبط وفروش وثیقه پلاک ثبتی۱۴۹۱۵/۱۱۴۷  بخش ۵ متعلق به عليمراد قاسم فرزند محمد جلسه مزايده اي مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ روز چهارشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۱ برگزار نماید متقاضيان مي توانند ۵ روز قبل از فروش ضمن هماهنگی با این اجرا از پلاك مذكور ديدن كرده و جهت شركت در مزايده و خريد در تاريخ ذکر شده در دفتر اين اجرا واقع در دادگستری کل اصفهان به نشانی خيابان نيكبخت. اجراي احكام کیفری ، طبقه همکف اتاق ۰۳۰ ، حاضر شوند.فروش از مبلغ ارزيابي شروع و برنده كسي خواهد بود كه پيشنهاد كننده بالاترين قيمت بوده و حداقل ۱۰% مبلغ تصويبي را في المجلس به حساب سپرده دادگستري واريز نمايد./ اوصاف محل طبق نظریه کارشناسی بدین شرح میباشد يكي باب مغازه و ساختمان به مساحت ۱۹۱ متر مربع و اعياني۱۵۰ متر مربع يكك باب ساختمان و مغازه به متراژ۱۲ با ديوار اجري باربر و سقف تير اهن و طاق ضربي ديواره گچورنگ ودرب و پنجرهاي خارجي فلزي و دربهاي داخلي چوبي اشپزخانهسراميك كابينت فلزي سرويسها كاشي و سراميك وكف موزاييك ميباشد ساختمان داداري نماي اجري وداداري اب برق و گاز و تلفن ميباشد كه ارزش  ششدانگ محل ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال ميباشد ضمنا ادرس محل  خ زينبيه. خ عمان ساماني بعد از چهار قدس  سه راه شباهنگ پ۲۵۷ ميباشد. شايان ذكر است شاكي اقاي محمد حسين وطنخواه ميباشد.   مدير اجرا ي كيفري شعبه نهم اصفهان. جمشيد تاجمير
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده
اجراي احكام شعبه9 کیفری دادسراي عمو مي وانقلاب شعبه نهم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان(مجتمع اجراي احكام كيفري)مزایده آگهی مزایده
اجراي احكام شعبه9 کیفری دادسراي عمو مي وانقلاب شعبه نهم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان(مجتمع اجراي احكام كيفري)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن