مزایده بسمه تعالي               شعبه هشتم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف تبريز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه هشتم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف تبريز

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۴۵۸۱۵۰۰۰۰۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي                                                                                                                                                               آگهي مزايده اموال منقول ( نوبت )   در خصوص پرونده اجرايي فوق بر له سخاوت زارعی و برعليه چنگیز زارعی به خواسته مطالبه مبلغ ۱۳۱/۱۰۲/۹۷۸ريال با عنايت به عدم پرداخت دين اموال محكوم عليه توقيف  ارزيابي و طي مراحل قانوني در تاريخ ۹۸/۲/۱۴ روز شنبه ساعت ۱۲ الي ۱۳ صبح از طريق مزايده دراجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف تبريز واقع در اول وليعصر داخل دادگستري تبريز ساختمان شماره ۴  بفروش خواهد رسيد مزايده از مبلغ ارزيابي شده كارشناس محترم شروع وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار خواهد گرديد و ده درصد مبلغ پيشنهادي اخذ و به ما بقي حداكثر  يك ماه فرصت داده ميشود برنده مزايده به هر عنوان انصراف نمايد ده درصد مبلغ واريزي بنفع صندوق دولت ضبط  خواهد شد  متقاضيان مي توانند پنج روز قبل از مزايده از اموال به شرح ذیل با هماهنگي اين واحد بازديد نمايد .  یک دستگاه خودروی نیسان به شماره انتظامی ۹۷س۴۳۲ایران۲۵مدل ۱۳۷۲قیمت پایه کارشناسی      ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال                                                                                                                                                                              دادورز شعبه هشتم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف تبريز - مجتبي عليزاده تبريز - بلوار ۲۹ بهمن - اول سربالايي وليعصر - ساختمان مركزي دادگستري استان آذربايجان شرقي - ساختمان شماره ۴ - اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف تبريز
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي               شعبه هشتم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف تبريزمزایده بسمه تعالي               شعبه هشتم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف تبريز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن