مزایده اجازه زمین جهت احداث مجتمع خدماتی - رفاهی و راه و شهرسازی استان خراسان شمالی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده راه و شهرسازی استان خراسان شمالی

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۷۶۳۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مزایده اجازه زمین جهت احداث مجتمع خدماتی - رفاهی و تفریحی - توریستی در ۲ ردیف با مساحت ۴۷۰۰ متر مربع و ۷۰۰۰ متر مربع
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵% سپرده به حساب جاری شماره ۲۱۷۳۷۱۱۸۰۵۰۰۲ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بجنورد بلوار دانشگاه آزاد اسلامی ضلع غربی بیمارستان امام علی اداره کل راه و شهرسازی استان
۰۵۸۳۲۲۹۷۴۴۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان خراسان شمالی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجازه زمین جهت احداث مجتمع خدماتی - رفاهی و راه و شهرسازی استان خراسان شمالیمزایده اجازه زمین جهت احداث مجتمع خدماتی - رفاهی و راه و شهرسازی استان خراسان شمالی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن