مزایده « اگهی مزایده اموال منقول » بموجب پرونده اجرایی 960651
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۹۸۰۲۲۵۹۸۱۰۴۶۵۲۸۵۳۰۰۰۰۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مزایده « اگهی مزایده اموال منقول » بموجب پرونده اجرایی ۹۶۰۶۵۱ محکوم له سحر سروش قاضیانی با وکالت آقای دانیال فرصتی فر  محکوم علیهم وراث مرحوم محمد قاسمی با  موضوع مطالبه مهریه و با توجه به انجام کارشناسی ،اموال توقیف شده زیر از طریق مزایده عمومی به فروش می رسد مشخصات اموال به شرح ذیل میباشد :   ارزیابی  از اموال منقول  بشرح  ذیل : ۱- ارزش  کولر اسپیلت مارک  ال  جی    ۲۴۰۰۰  به مبلغ  ۲۰۶۷۰۰۰۰ ریال    ۲- ارزش  یخچال فریزر    ۳۲  فوت  مارک    ال  جی کارکرده به  مبلغ  ۱۷۷۴۵۰۰۰ریال ۳- ارزش  تلویزیون    ۴۹  اینج  ال جی  سه  بعدی کارکرده  به مبلغ  ۵۰۷۰۰۰۰۰  ریال ۴- ارزش  ماشین لباسشوئی  ال جی    ۸  کیلویی  کارکرده  به  مبلغ  ۱۶۰۵۵۰۰۰ریال  ۵- ارزش  میز نهار خوری  ۴  نفره  کارکرده  به  مبلغ  ۱۴۳۶۵۰۰۰ ریال    ۶- ارزش  سینما خانگی  کارکرده  به مبلغ ۶۷۶۰۰۰۰ ریال  ۷- ارزش  آینه  و  شمعدان  سلطنتی بزرگ  به  مبلغ  ۲۰۲۸۰۰۰۰  ریال    ، وجمعاً قیمت کل اقلام ارزیابی شده  به  مبلغ  ۱۴۶۵۷۵۰۰۰ریال  بعنوان قیمت  پایه اعلام می گردد . مزایده  از قیمت  پایه  به  مبلغ    ۱۴۶/۵۷۵/۰۰۰ ریال  شروع  می شود  به کسی که بالاترین قیمت  را بدهد  فروخته خواهد شد .خریداران  می توانند از تاریخ انتشار این آگهی  تا  ۵ روز  قبل از مزایده    با هماهنگی این اجرا  از اموال  بازدید  بعمل آورده  و در تاریخ  و ساعت مذکور در اجرای احکام مدنی  رشت  ( بلوار  حافظ  - چهار راه پورسینا  -کوچه تاخور – مجتمع  داد گاه خانواده  رشت )  حاضر و در جلسه  مزایده شرکت  و پیشنهاد ات  خود  را حضوراً  ارایه نمایند . مزایده در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده واقع در بلوار حافظ کوچه تاخ ور برگزار میگردد . ضمناً خریدار مال مورد مزایده موظف به ارائه اصل کارت ملی و پرینت مانده حساب در روز مزایده به این اجراء می باشد .   دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رشت بلدار  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده « اگهی مزایده اموال منقول »
بموجب پرونده اجرایی 960651 مزایده « اگهی مزایده اموال منقول »
بموجب پرونده اجرایی 960651
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن